Liên hệ với chúng tôi

  Họ Tên (*)
  Công Ty (*)
  Email (*)
  Điện Thoại (*)
  Địa chỉ
  Lời nhắn (*)

  Nhà Máy

  Văn Phòng Đại Diện

  HOA, LE KHAC (Mr.)
  > Business Director
   Tel: (+84) 945 348 679
  Email: hoalk@nghiaphatsteel.com

   

   

  THUY, TRAN THI THANH (Ms.)
  > Deputy Export Manager 
  Tel: (+84)946 298 498
  Email: thuyttt@nghiaphatsteel.com

   

   

  NU, TRAN THI NGOC (Ms.)
  > Sales Manager
  Tel: (+84) 938 111 200
  Email: nuttn@nghiaphatsteel.com

   

   

  MINH, DANG CONG (Mr.)
  > Deputy Sales Manager
  Tel: (+84) 938 061 227
  Email: minhdc@nghiaphatsteel.com

   

   

  Scroll to Top
  Call Now Button