Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI NGHĨA PHÁT STEEL (Nghĩa Phát Steel) cam kết bảo vệ mọi thông tin cá nhân của người truy cập.

Với trang web này, Nghĩa Phát Steel có cơ hội nhận những thông tin cá nhân của người truy cập thông qua yêu cầu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ cũng như các bảng tin điện tử của Nghĩa Phát Steel.

Để việc bảo mật thông tin của người truy cập tốt hơn, Nghĩa Phát Steel cung cấp Chính sách Bảo mật như sau. Nghĩa Phát Steel sẽ ngăn chặn bất kỳ sự rò rỉ, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của người truy cập trong khả năng cao nhất.

Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, tuổi, số điện thoại, địa chỉ e-mail, bất kỳ thông tin nhận diện hoặc bất kỳ thông tin nào cụ thể về người truy cập.

Cách Nghĩa Phát Steel thu thập thông tin cá nhân của người truy cập

Mỗi khi thu thập thông tin cá nhân của người truy cập trên trang web này, Nghĩa Phát Steel luôn cho người truy cập biết rõ mục đích.

Nếu người truy cập không muốn cung cấp thông tin cá nhân cho Nghĩa Phát Steel, người truy cập có thể từ chối. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi từ chối gửi thông tin cá nhân, người truy cập có thể không sử dụng được một số tính năng trên trang web.

Nếu người truy cập không muốn cung cấp thông tin cá nhân cho Nghĩa Phát Steel , người truy cập có thể từ chối. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi từ chối gửi thông tin cá nhân, người truy cập có thể không sử dụng được một số tính năng trên trang web.

Cách Nghĩa Phát Steel sử dụng thông tin cá nhân của người truy cập

Nghĩa Phát Steel chỉ sử dụng những thông tin cá nhân của người truy cập để đáp ứng các yêu cầu của người truy cập liên quan đến sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Nghĩa Phát Steel; để phản hồi những yêu cầu liên hệ của người truy cập; và để đề xuất cho người truy cập các sản phẩm, chương trình và dịch vụ mà Nghĩa Phát Steel tin rằng người truy cập có thể quan tâm. Nghĩa Phát Steel cũng có thể sử dụng các thông tin này để liên hệ với người truy cập. Nghĩa Phát Steel sẽ thông báo đến người truy cập trong trường hợp muốn sử dụng thông tin cá nhân của người truy cập vào những mục đích khác. Nếu không đồng ý, người truy cập có thể từ chối việc cho phép Nghĩa Phát Steel sử dụng thông tin cá nhân của mình.

Không tiết lộ thông tin cá nhân của người truy cập cho bên thứ ba

Nghĩa Phát Steel không tiết lộ, chuyển nhượng hoặc cho mượn thông tin cá nhân của người truy cập cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ những trường hợp sau:

  1. Khi Nghĩa Phát Steel có sự cho phép của người truy cập.
  2. Khi các công ty trực thuộc Nghĩa Phát Steel , công ty con, nhà phân phối hoặc các cơ quan cần thông tin cá nhân của người truy cập để đáp ứng các yêu cầu từ người truy cập.
  3. Khi Nghĩa Phát Steel cần chuyển thông tin cá nhân của người truy cập đến các công ty đối tác của Nghĩa Phát Steel và đã có một thỏa thuận với Nghĩa Phát Steel trong việc bảo mật thông tin của người truy cập.
  4. Khi thông tin cá nhân của người truy cập được chuyển hóa thành thông tin không mang nhận dạng cá nhân nhằm mục đích thống kê dữ liệu.
  5. Trong các trường hợp khẩn cấp nhằm bảo vệ tính mạng hoặc tài sản.
  6. Trong trường hợp Nghĩa Phát Steel được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của người truy cập theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi Chính sách Bảo mật

Nghĩa Phát Steel có thể điều chỉnh nội dung Chính sách Bảo mật cho trang web này. Bất kỳ sửa đổi nào trong nội dung Chính sách Bảo mật cũng sẽ được cập nhật trên trang web của Nghĩa Phát Steel một cách nhanh chóng.

Giải đáp thắc mắc và Liên hệ

Nghĩa Phát Steel chỉ định các cá nhân chịu trách nhiệm cũng như dịch vụ công nghệ chuyên biệt để xử lý mọi yêu cầu của người truy cập trên trang web. Nếu người truy cập có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu nào, vui lòng để lại thông tin cho Nghĩa Phát Steel tại trang liên hệ.

Scroll to Top
Call Now Button